Συνεχής απαγωγή επιπλεόντων

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με το σύστημα της ενεργού ιλύος παρατηρείται περιοδικά αλλά έντονα πολλές φορές το φαινόμενο της διογκωμένης ιλύος και η δημιουργία αφρολάσπης (βιολογικός αφρός), που οφείλονται σε παράγοντες, που ευνοούν την επικράτηση στα συσσωματώματα της ενεργού ιλύος νηματοειδών μικροοργανισμών, οι οποίοι αιωρούνται και δεν επιτρέπουν την καθίζηση της λάσπης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η ποιότητα της εκροής και το κόστος λειτουργίας λόγω της ανάγκης για συχνό καθαρισμό των δεξαμενών.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση του συστήματος συνεχούς απαγωγής επιπλεόντων SSR της Tschuda Engineering GmbH, την οποία αντιπροσωπεύουμε.

Με το σύστημα αυτό:

  • αποφεύγεται η διαφυγή στερεών στην εκροή και η υποβάθμισή της
  • το φαινόμενο της αφρολάσπης ελέγχεται αποτελεσματικά λόγω της συνεχούς και γρήγορης απομάκρυνσης των επιπλεόντων από τη βιολογική επεξεργασία (η ταχύτητα απομάκρυνσης των νηματοειδών βακτηριδίων είναι πάντα μεγαλύτερη από την ταχύτητα αναπαραγωγής τους)
  • συνεχής και γρήγορη απομάκρυνση των επιπλεόντων από τη βιολογική επεξεργασία
  • μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους (εργατοώρες για τον καθαρισμό των δεξαμενών και βυτία για την απομάκρυνση της αφρολάσπης)

Video