Σ.Π.Χ. μονού θαλάμου (υγρή και ξηρά μορφή)

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο σε μορφή PDF εδώ