Συγκροτήματα φυσικοχημικής επεξεργασίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο σε μορφή PDF εδώ