Πλωτός κώδωνας αποθήκευσης βιοαερίου - ΕΕΛ Πόλης Καβάλας

Ο πλωτός κώδωνας κατασκευάσθηκε επιτόπου στο εργοτάξιο, από προκατασκευασμένα τμήματα που είχαν προετοιμασθεί στο μηχανουργείο. Με το πέρας της κατασκευής, έγιναν μη καταστροφικές δοκιμές (NDT) για τις συγκολλήσεις και τη στεγανότητα του κώδωνα, ακολούθησε η πιστοποίηση της κατασκευής από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης και τελικά εφαρμόσθηκε η επιφανειακή προστασία με αμμοβολή SA2.5 και ειδικές βαφές. Ο κώδωνας τοποθετήθηκε στη θέση του και ακολούθησε η τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές πλεύσης. Ο κώδωνας είναι σε αποδοτική λειτουργία από το 2009.

Στοιχεία έργου

Έργο : Επέκταση – Βελτίωση ΕΕΛ Πόλης Καβάλας
Χωρητικότητα : 475 m3
Πίεση λειτουργίας : 25 mbar
Έτος κατασκευής : 2008

Ο κώδωνας μελετήθηκε στατικά με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων