Ποιότητα

  • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές / Εθνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζουμε.
  • Η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής της αποδοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού μας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12255.
  • Η εκτενής χρήση του ανοξείδωτου χάλυβα, των ειδικών συνθετικών υλικών και της αντιδιαβρωτικής προστασίας που εφαρμόζουμε διασφαλίζει τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων μας για τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής τους στις επικρατούσες λειτουργικές συνθήκες.
Ο προπαχυντής της φωτογραφίας (ΕΕΛ ΔΕΥΑΜ Βόλου) είναι μέχρι και σήμερα σε συνεχή λειτουργία από τον Ιούνιο του 1990, γράφοντας στον ωρομετρητή του περισσότερες από 190.000 ώρες λειτουργίας χωρίς καμία επέμβαση πέραν της προγραμματισμένης συντήρησης του.