• Συνεχής απαγωγή επιπλεόντων


  Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με το σύστημα της ενεργού ιλύος παρατηρείται περιοδικά αλλά έντονα πολλές φορές το φαινόμενο της διογκωμένης ιλύος και η δημιουργία αφρολάσπης (βιολογικός αφρός). Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση του συστήματος συνεχούς απαγωγής επιπλεόντων SSR της Tschuda Engineering GmbH.
  Περισσότερα
 • Πλωτός κώδωνας
  βιοαερίου


  Έργο : Επέκταση – Βελτίωση ΕΕΛ Πόλης Καβάλας
  Χωρητικότητα : 475 m3
  Πίεση λειτουργίας : 25 mbar
  Έτος κατασκευής : 2008
  Περισσότερα
 • 1
 • 2

Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας «Κ.Ε. Σωτήρχος ΕΠΕ» αποτελεί τη συνέχεια και εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του κ. Ευαγγέλου Σωτήρχου, ο οποίος ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων από το 1980 ως εξωτερικός συνεργάτης σε τρίτους και από το 1990 μέχρι το 2007 σε δική του ατομική επιχείρηση.

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα του περιβάλλοντος από το 1980 με εξειδίκευση στα έργα επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Η εταιρεία έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο απευθείας στον τελικό χρήστη ενός τέτοιου έργου, όσο και υπεργολαβικά σε τεχνικές εταιρείες που αναλαμβάνουν παρόμοια έργα.

Αναπτύσσουμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων και η 30χρονη εμπειρία μας στο χώρο αυτό διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας.

Ποιότητα

 • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές / Εθνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρμόζουμε.
 • Η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής της αποδοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού μας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12255.
 • Η εκτενής χρήση του ανοξείδωτου χάλυβα, των ειδικών συνθετικών υλικών και της αντιδιαβρωτικής προστασίας που εφαρμόζουμε διασφαλίζει τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων μας για τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής τους στις επικρατούσες λειτουργικές συνθήκες.
Ο προπαχυντής της φωτογραφίας (ΕΕΛ ΔΕΥΑΜ Βόλου) είναι μέχρι και σήμερα σε συνεχή λειτουργία από τον Ιούνιο του 1990, γράφοντας στον ωρομετρητή του περισσότερες από 190.000 ώρες λειτουργίας χωρίς καμία επέμβαση πέραν της προγραμματισμένης συντήρησης του.